Mobilklienten

Starta med länken http://ikartan.se och logga in.  Från Kontrollpanelen kan du klicka på Mobilklientens ikon. För utbildning och förhandstitt på nya versioner kommer vi att använda http://test.ikartan.se.

Om iKartan är installerad inom en domän så finns uppstarten på intranet eller via annan anvisad länk.

Installera

Det kan vara praktiskt att starta mobilklienten som en App. Rutinerna är lite annorlunda för olika telefoner. 

 IOS 

Använd Safari för att logga in mot iKartan och välj sedan mobil klient. När du är inloggad på mobilklienten klicka sedan på ikonen. På den meny som kommer upp väljer du "Lägg till på hemskärm". Bekräfta valet. Så enkelt är det att få Appen enkelt åtkomlig på din hemskärm. 

Android

Använd Chrome för att logga in mot iKartan och välj sedan mobil klient. När du är inloggad på mobilklienten klicka sedan på menyikonen (3 prickar). På den meny som kommer upp väljer du "Lägg till på startskärmen". Bekräfta valet. Så enkelt är det att få Appen enkelt åtkomlig på din startskärm.

Funktioner

Navigera i kartan

  • Ett finger för att panorera
  • Två fingrar för att zooma in och ut eller vrida kartbilden
  • Enkelklick för att rensa en selektion (ett val)
  • Dubbelklick för zooma in
  • Långt klick för att markera plats i kartan

Markera i kartan

Långt klick visar en meny 

Selektera

Visar en lista med de objekt som hamnar inom bredden av ett finger. Mer utzoomat läge ger fler markerade objekt. Listan visar dataslagens namn tillsamman med antal träffar. Klicka/välj önskat dataslag så visas listan med just de enskilda objekten. När ett av objekten markeras (klickas på) så visas objektet motsvarande på sin plats i kartan. Detta är nu selekterat (valt) och ikonen för flaggan tänds.

 

Skapa

Zooma in tillräckligt nära för att få bästa noggrannhet. Tryck på kartan och välj "Skapa". En meny kommer då upp som visar de dataslag som användaren kan redigera. Välj dataslag och fyll i formuläret som visas. Avsluta genom att bekräfta/ tryck på "Klart".

Information

Välj "Information" från menyn som kommer upp. Välj dataslag i nästa meny och sedan det objekt som ska granskas.

Flaggan

 Flagga för markerat objekt visar en meny.

Zooma

Zoomar till selekterat objekt

Lägg till bilder

Ta en ny bild eller välj från befintligt album. 

Det är bara bilder som kan läggas till objektet härifrån i mobilklienten. Andra typer av dokument kan läggas till objektet ifrån Webbklienten.

Uppdatera

Formuläret med objektets information visas. Ändra/uppdatera önskade fält och spara dina ändringar genom att trycka på "Klar".

Ta bort

Raderar objektet från databasen.

Menyn

 Meny för att välja kartlager eller att logga ut.

Kartlager

De kartlager som visas är helt beroende på vem som har loggat in. Bakgrundskartor väljs genom att markera den 'radioknapp' som motsvarar den karta man vill ha i bakgrunden.På så sätt så är bara ett av dessa lager aktivt (valt) i taget. Lager med kryssrutor kallas överlägg. 

Zooma hit

 Zoomar till enhetens position. 

 

Söka

  Sök med text

Skriv in sökord i textfältet och tryck på sök. När ett objekt väljs så visas det/markeras direkt i kartan. När "Söka" används nästa gång så ligger gamla sökningar kvar ifall de ska återanvändas men naturligtvis kan andra objekt väljas/nya sökningar genomföras.

Observera att objektet inte är selekterat/valt.